Z tytułu pochodzenia i miejsca zamieszkania od zawsze byłam i jestem związana z Brochowem. Jestem absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Executive Master of Business Administration (EMBA), zarządzania w ochronie zdrowia, czy psychologii transportu. Osiemnaście lat temu rozpoczęłam pracę jako pielęgniarka w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Brochowie, a przez ostatnie trzy lata pełniłam obowiązki kierownika tej placówki. Oprócz tego, prowadzę własną działalność jako psycholog, trener i coaching. Od 2014 r. dzięki Państwa zaufaniu jestem Radną Powiatu Sochaczewskiego, pełnię funkcję wiceprzewodniczącej. W Radzie Powiatu powierzono mi również funkcję Przewodniczącej Powiatowej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Jestem członkiem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Do 2014 r. byłam Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a obecnie jestem członkiem tego zespołu. W latach 2007- 2011, i od 2014 do chwili obecnej jestem reprezentantem Gminy Brochów w Radzie Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Od 2009 r. zajmuję się poradnictwem psychologicznym dla osób potrzebujących pomocy. W latach 2006- 2010 pełniłam funkcję Radnej Gminy Brochów. Moją pasją jest modelarstwo, gotowanie, poezja śpiewana, muzyka poważna, rozwiązywanie krzyżówek oraz notoryczne pomaganie. Jestem żoną, mamą i babcią Marysi i Antosia.

dodaj do znajomych napisz

Moje wpisy na e-Sochaczew.pl

 


>